صفحه اصلی 
صفحه اصلی

خدمات مدیریت طرح بر مطالعات و اجرای طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در استان های منطقه ۲ کشور

یکی از اهدافی که در جهت کاهش نیازهای آبی در بخش کشاورزی دنبال می شود، افزایش بهره وری آب است. افزایش بهره وری از طرق مختلفی قابل انجام است که یکی از مهمترین آنها کاهش آب مصرفی در واحد سطح و عملکرد ثابت محصول در همان واحد می باشد. مهمترین ابزار دستیابی به این هدف از طریق تغییر شیوه های آبیاری و مدرن سازی به عنوان سخت افزار و مدیریت و بهره برداری مناسب به عنوان نرم افزار خواهد بود. به همین دلیل توسعه روشهای نوین آبیاری یکی از رویکردهای برنامه ریزان کشور بوده است. در سالهای اخیر اقبال عمومی به این روشها و ضرورت توسعه آنها به منظور بهره وری آب منجر به شکل گیری ساختارهای خاصی گردیده است که می بایست با درایت و خردورزی شایسته ای هدایت گردیده و توسعه یابد. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی بخش های مختلف از جمله برنامه ریزان (بدنه اجرایی کشور)، مشاوران، پیمانکاران و صنایع مرتبط خواهد بود. از اینرو به علت گسترده بودن فعالیت های مرتبط با پروژه های توسعه سامانه های نوین آبیاری از مرحله شناخت تا ارزیابی، خدمات مدیریت طرح بر مطالعات و اجرای طرح های مرتبط با سامانه های نوین در ۱۲ استان به این مهندسین مشاور واگذار گردیده است. وسعت اراضی تحت پوشش این پروژه ۷۰ هزار هکتار و در سطح ۱۲ استان شامل گلستان، مازندران، البرز، تهران، سمنان، قم، اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر است.

خدمات مدیریت طرح بر مطالعات و اجرای طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری قدمی در راه رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده سیستم‌های آبیاری تحت فشار است.

 

اهداف طرح

√تعیین ضوابط و معیارها و چارچوب بروز رسانی گزارشات قدیمی سامانه های نوین آبیاری

√تعیین چارچوب ضوابط و معیارها جهت مطالعات جدید طرح های سامانه های نوین آبیاری

√تعیین چارچوب ضوابط طرح های در حال اجرای سامانه های نوین آبیاری

√تعیین چارچوب و ارائه گزارش از روند پیشرفت مطالعه، اجرا و نظارت بر طرح های سامانه های نوین آبیاری در مناطق به تفکیک استان

√ارائه برنامه، مدیریت و نحوه تامین مالی طرح ها (استفاده از امکانات تامین مالی توسط بخش خصوصی)

√ آسیب شناسی طرح سامانه های نوین آبیاری و ارائه مشکلات و راهکارهای پیشنهادی و اجرایی

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور جاماب می باشد.